Sport Variety

กอล์ฟการกุศล TBA

กอล์ฟการกุศล TBA

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย หรือ TBA (Thai Beverage Industry Association) รวมพลครั้งใหญ่ จัด กอล์ฟการกุศล “10th ANNIVERSARY TBA GOLF INVITATION 2018” สมทบทุนเพื่อหารายได้สำหรับกิจกรรมภายในและเพื่อสังคมส่วนรวมของสมาคมฯ ระเบิดศึกความสนุกไปเมื่อ วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟ กรุงเทพกรีฑา

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เป็นสมาคมการค้าภาคเอกชน ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ และ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง จัดตั้งข้ึนในปี 2551 โดยมี คุณพงศ์ สารสิน เป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรก มีสมาชิกร่วมก่อตั้ง ได้แก่ บริษัทไทยน้ําทิพย์จํากัด, บริษัท หาดทิพย์จำกัด (มหาชน), บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย), บริษัท เสริมสุขจำกัด (มหาชน), บริษัท กรีนสปอตจำกัด, บริษัท ฝาจีบจํากัด (มหาชน), บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด, บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์เเวร์จํากัด (มหาชน), บริษัททิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด (มหาชน), บริษัท โอสถสภาจํากัด และ บริษัท บางกอกเเคนแมนนูแฟกเจอริ่งจํากัด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือขับ เคลื่อนพัฒนา ปกป้องผลประโยชน์ และจัดกิจกรรมร่วมกันของ อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งนายกสมาคมฯ ปัจจุบันคือ คุณประธาน ไชยประสิทธิ์

เนื่องในวาระ ครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้ง ในปี 2561 นี้ ทางสมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรม กอล์ฟการกุศลสมาคมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างกัน ท้ังกลุ่มผู้ผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยกันเอง และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งจัดหารายได้บำรุงสมาคมฯ และนำรายได้ส่วนหน่ึงไปจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล ซึ่งทางสมาคมฯ มีการจัดประชุมสัญจร และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประจำทุกปี โดยทางสมาคมฯ จะเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขัดสน และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยังมีความต้องการทุนทรัพย์ ซ่ึงจะเป็นโครงการ กิจกรรม TBA ร่วมใจเพื่อสังคม “รวมพลัง แบ่งปันความสุขให้น้อง” และในปี 2561 จะเป็นปี ที่ 7 โดย ทางสมาคมฯ มีโครงการฯ ไปที่จังหวัดน่านในช่วงเดือนธันวาคม 2561

สำหรับการแข่งขันนั้น คณะกรรมการได้กำหนดให้มีรางวัลต่างๆ มากมาย ทั้งประเภทฝีมือ ทีม และ บุคคล โดยประเภททีมคิดคะแนนที่ดีที่สุด 3 ท่านจากผู้ร่วมทีมทั้งหมด 4 ท่าน มีรางวัลทีมชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ ส่วนประเภทบุคคลนั้น มีทั้งรางวัล โอเวอร์ออลโลว์กรอส, โอเวอร์ออลโลว์เน็ต ตลอดจน ไฟลต์ A, B, C, D และ บู้บี้ โดยใช้วิธีหาแต้มต่อจากระบบ ดับเบิ้ลพีโอเรีย จับหลุมออก เพื่อเป็นการให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นผลการแข่งขันกันจนนาทีสุดท้าย ซึ่งแต่ละทีม ต่างพยายามทำคะแนนให้ดีที่สุด ทั้งทำเพื่อทีมและเพื่อความสนุกในก๊วน ท่ามกลางบรรยากาศปลอดฟ้าฝนที่สุดแสนจะเป็นใจให้กับการออกรอบในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ทำให้สามารถเล่นครบ 18 หลุม อย่างราบรื่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้มีเวลาเพื่อพักผ่อนหลังส่งสกอร์การ์ด

สิ่งสำคัญที่เหนือไปจากการเข้าร่วมแข่งขัน นั่นคือการเข้าร่วมสังสรรค์ในงานเลี้ยงช่วงค่ำ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานคือการให้สมาชิกได้มีส่วนในการทำความรู้จักสร้างความสนิทสนมกันในสมาคมฯ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม อีกทั้งยังมีการแสดงเปิดงาน ที่ได้เหล่านางรำรุ่นใหม่มาแสดงศิลปะแบบไทยประยุกต์ ช่วยปลุกกระแสความเป็นไทย สร้างความตื่นตาตื่นใจ เรียกเสียงปรบมือเป็นกำลังใจได้อย่างกึกก้อง ตามด้วยภาพประทับใจของการแข่งขันในวันนี้, ประวัติและรายละเอียดของ TBA ทำให้ทุกคนได้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไป ตลอดจนหน้าที่และภารกิจต่างๆ ของสมาคมฯ ตามด้วยการจับรางวัลให้กับผู้โชคดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสมาชิกอย่างมากมาย สลับกับการมอบรางวัลฝีมือ ทั้งประเภททีมและบุคคล รวมถึงรางวัลใหญ่ เป็นแจ๊คพ็อต ทั้ง ทีวี แอลอีดี และ สร้อยคอทองคำอีก 1 บาท ทำให้ทุกท่านมีสิทธิ์ได้ร่วมลุ้นกันอย่างสนุกสนานจนนาทีสุดท้าย

ความสำเร็จของกิจกรรมกอลฟ์การกุศลในคร้ังน้ี สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากสมาชิกและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 33 ทีม อีกทั้งยังร่วมบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ อีกมากมาย สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมไทย (TBA) จึงใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ีด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ตลอดไป.

ผลการแข่งขัน “10th ANNIVERSARY TBA GOLF INVITATION 2018”
ประเภททีม
ชนะเลิศ ทีม เสริมสุข คะแนนรวม 220.8 คะแนน
คุณอำนาจ พฤษรัตนรักษ์
คุณทิวะพล สุทัตตกุล
คุณพิบูลย์ วรวัฒน์
คุณวิรัช อิทธิกำจร
รองชนะเลิศ ทีม Netsle คะแนนรวม 222.2 คะแนน
คุณธนเดช งามเจริญธนชัย
คุณธนากร เก่งตรง
คุณอดิศักดิ์ รัตนชัยสิทธิ์
คุณชมพูนุช เพ็ชรกูล

ประเภทบุคคล
Low Gross คุณอำนาจ พฤษรัตนรักษ์ 39-41-80
Low Net คุณธนากร อิษฎวิริยะพรรณ 42-41-83(13.2)69.8

ไฟลต์ A 0-12.9
ชนะเลิศ คุณเกษตร (หาดทิพย์) 43-40-83(12)71
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณธนเดช งามเจริญธนชัย 38-42-80(8.4)71.6

ไฟลต์ B 13-18.9
ชนะเลิศ คุณอาภรณ์ (สรรพสามิต1) 47-42-89(18)71
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณบวร สุทรเจริญนนท์ 45-43-88(15.6)72.4

ไฟลต์ C 19-24.9
ชนะเลิศ คุณวรศักดิ์ เตพิมลรัตน์ 47-45-92(19.2)72.8
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณโสภณ ธนาศรีวิไล 47-48-95(20.4)74.6

ไฟลต์ D 25-36
ชนะเลิศ คุณสุรชัย โตพานิช 52-53-105(25.2)79.8
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณสุร  ศิวิลัย 56-51-107(25.2)81.8

บู้บี้ คุณทาคายูกิ ซาโซ 69-61-130(26.4)103.6