Special Report

สกท.ภาคตะวันออก จัดแคมป์กอล์ฟเยาวชน

สกท.ภาคตะวันออก จัดแคมป์กอล์ฟเยาวชน
เตรียมพร้อมเด็กๆ สู่การแข่งขันฤดูกาลใหม่

หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากการจัดกอล์ฟแคมป์รับปิดเทอมเมื่อกลางปีที่แล้ว สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยภาคตะวันออก โดยการสนับสนุนของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ก็ได้จัดกอล์ฟแคมป์ขึ้นอีกครั้ง ในโครงการ TGA-Eastern Junior Golf Camp 2018 เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักกอล์ฟเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้วิธีการเล่นกอล์ฟ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเทคนิคการเล่นแบบต่างๆ รวมทั้ง กฏ กติกา มารยาท เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแข่งขันรายการต่าง โดยได้เก็บตัวกันที่สนามกอล์ฟ กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยระยะเวลา 3 วันของการอบรม น้องๆ นักกอล์ฟจะได้เรียนรู้การเล่นกอล์ฟตั่งแต่พื้นฐานจนถึงเทคนิคต่างๆ ที่อาจจะต้องพบเจอในการลงเล่นสนามจริง ไม่ว่าจะเป็นการไดร์ฟ, ชิพ, พัตต์ การเล่นลูกสั้นจากเขตอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นลูกจากรัฟ การเล่นบนพื้นเอียง การเล่นลูกจากบังเกอร์ทราย เข้าทดสอบการวงสวิงโดยเครื่อง Trackman โดยโปรจะบันทึกการอบรมและข้อแนะนำต่างๆ เป็นรายบุคคล เพื่อให้นำกลับไปฝึกซ้อมต่ออีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น กำลังขา ความจุปอด รวมถึงการยึดหยุ่นของร่างกาย การสอนเทคนิคการออกกำลังกาย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัยบูรพา

หลังจากอบรมครบทุกส่วนแล้ว วันสุดท้ายๆ น้องๆ จะถูกแบ่งก๊วนตามคลาสแข่งขันของทางสมาคมฯ ลงสนามออกรอบจริงๆ โดยมีโปรผู้ฝึกสอนตามดูแลใกล้ชิดทุกกลุ่ม เพื่อช่วยแนะนำให้เอาเทคนิคที่ได้อบรมมา มาใช้ได้อย่างถูกจังหวะ หลังจากนั้น น้องๆ จะเข้าอบรมกฏ กติกา มารยาทในการแข่งขัน รวมถึงนำปัญหาที่พบเจอจากการออกรอบจริงมาพูดคุยและฟังแนะนำกัน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมฟังด้วย ก่อนที่จะมอบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน

โปรชลรัตน์ สสิวงศ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาเยาวชนภูมิภาคตะวันออก ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “.. สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยภาคตะวันออก ได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเล่นและการแข่งขันกอล์ฟของน้องๆ นักกอล์ฟเยาวชนในระดับเริ่มต้น ให้มีความพร้อมที่จะการเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนักกอล์ฟเยาวชนสามารถเข้าแข่งขันกอล์ฟในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะเพิ่มขึ้นไปได้อีก ซึ่งทางสมาคมฯ ภาคตะวันออก ก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความความไว้วางใจคณะทำงานของภาคตะวันออก ส่งบุตรหลานมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้..”

สำหรับนักกอล์ฟเยาวชนและผู้ปกครองที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก ทั้งการจัดการแข่งขันจัดอันดับ รวมถึงการจัดกอล์ฟแคมป์ที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อๆ ไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็ปไซต์ของ สมาคมฯ http://www.tga-eastern.com