การตัดสิน

ประเภทของการแข่งขัน
Championship Flight แต้มต่อ 0-6.9 จำนวน 3 รางวัล
Flight A แต้มต่อ 7-12.9 จำนวน 3 รางวัล
Flight B แต้มต่อ 13-18.9 จำนวน 3 รางวัล
Flight C แต้มต่อ 19-24 จำนวน 3 รางวัล
Flight Ladies แต้มต่อ 0-24 จำนวน 3 รางวัล
*โดย 3 รางวัล จะแบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และสอง
**  Championship Flight ใช้การจัดอันดับโดย กรอสสกอร์ ไม่หักแต้มต่อ

กรณีเสมอ
กรอสสกอร์  (Championship Flight) ใช้การนับ “ย้อนหลัง” จากหลุมที่คณะกรรมการกำหนด
เน็ตสกอร์  (Flight A, B, C และ Ladies) ผู้ที่มีแต้มต่อ “ต่ำกว่า” เป็นผู้ชนะ
หากแต้มต่อเท่ากัน ใช้การนับ “ย้อนหลัง” จากหลุมที่คณะกรรมการกำหนด

การคัดตัว
1.ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท ได้เป็นผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
โดยจะต้อง “สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน” ก่อนการแข่งขันเริ่มต้น เท่านั้น
จึงจะได้รับสิทธิ์ เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
2. หากผู้ได้รับรางวัลซ้ำ จะไม่มีการเลื่อนลำดับขึ้นแทน
3. สิทธิ์ในการเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กันได้