กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 ที่มีการปรับปรุงแก้ไข

R&A และ USGA มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ชี้แจ้ง กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 ให้สอดคล้องกับสภาพการเล่น และการแข่งขันให้มากที่สุด ประกาศปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เรียกอย่างเป็นทางการ

Read more

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 ที่มีการปรับปรุงแก้ไข

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 เพิ่งใช้กันได้ไม่กี่เดือน มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพการเล่น และการแข่งขันให้มากที่สุด ทาง R&A และ USGA หากค้นพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับการแข่งขันจริง

Read more

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 (ตอนที่ 4)

กีฬาทุกชนิด ย่อมมีกฎกติการการแข่งขัน และมีบทลงโทษหากนักกีฬาละเมิดกฎ กีฬากอล์ฟ ก็เช่นเดียวกันที่มีกฎกอล์ฟ และมีโทษปรับหากมีการละเมิดกฎ แต่กีฬากอล์ฟมีความแตกต่างจากกีฬาอื่น ๆ ตรงที่

Read more

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 (ตอนที่ 4)

โทษปรับที่เปลี่ยนแปลงใหม่ กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 แตกต่างจากปี 2018 อย่างไร และคำว่า “โทษปรับทั่วไป” หมายถึง ในแมทช์เพลย์ ปรับแพ้หลุม ในสโตรคเพลย์ ปรับ 2 สโตรค

Read more

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 (ตอนที่ 3)

ยังไม่จบครับ โทษปรับที่เปลี่ยนแปลงใหม่ กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 ย้ำกันอีกครั้งครับ “โทษปรับ” ต่าง ๆเป็นความรับผิดชอบของนักกอล์ฟ เมื่อรู้ว่าละเมิดกฎจะปรับโทษตัวเอง

Read more

กฎกอล์ฟใหม่ปี 2019 (ตอนที่ 1)

สวัสดีตรุษจีน ครับนักกอล์ฟทุกท่าน ในฉบับนี้จะขอเจาะลึก เกี่ยวกับการปรับโทษที่เปลี่ยนแปลงใหม่ปี 2019 เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อนักกอล์ฟ กรรมการแข่งขัน ผู้ตัดสิน ผู้ชม และผู้สื่อข่าว

Read more